Forside

Billedet er fra det stiftende møde i Hjortshøj præstegård d. 22. september og viser fra venstre: Niels Thomsen. Thomas Olesen, Ea Dal, Jens Lyster, Mads Djernes, Jørgen Kjærgaard, Ove Paulsen og med ryggen til Peter Albek Noer.
Bag kameraet stod Morten Skovsted.AKTUELT


I løbet af marts 2021 vil vi have færdiggjort det store digitaliseringsprojekt, vi har arbejdet på vinteren over:

  • Vi har digitalisereret Anders Mallings 'Salmehistorie I-VIII', så det nu er at finde på www.andersmalling.dk. Det findes desuden på salmer.dk, idet a) Mallings kommentarer er lagt ind under de respektive salmer og b) de væsentligste artikler er lagt op på artikelsiden på salmer.dk.
  • Vi har digitaliseret 'Hymnologiske Meddelelser' samt 'Hymnologi -Nordisk tidsskrift', årgang 1971 -2019, som er at finde på denne side under 'Salmehistoriske ressourcer'. De væsentligste artikler er desuden lagt op på artikelsiden på salmer.dk.


Ansvarlig for projektet, sognepræst Morten Skovsted, kan kontaktes på mail@salmer.dk eller tlf. 42 74 78 76 for yderligere informationer.HVEM ER VI?


I september 2019 blev der i Syng Nyt-regi stiftet et 'Salmehistorisk Netværk'. Netværket skal søge at løfte arven fra Salmehistorisk Selskab og Hymnologisk Selskab, der i marts 2019 nedlagde sig selv.


Salmehistorisk Netværk er en del af Salmer.dk men vil arbejde selvstændigt på at fremme det salmehistoriske arbejde. Dette vil ske ved samtale, møder og udgivelser, både digitalt og i papirform.


I centrum for arbejdet vil være et tilbagevendende Hymnologisk sommermøde, der afholdes i Aarhus men i 2020 på grund af Corona-situationen formodentlig flyttes til efteråret.