Om netværket


I september 2019 blev der i Syng Nyt-regi stiftet et 'Salmehistorisk Netværk'.


Netværket skal søge at løfte arven fra Salmehistorisk Selskab og Hymnologisk Selskab, der i marts 2019 nedlagde sig selv.


Salmehistorisk Netværk er en del af Syng Nyt og salmer.dk men vil arbejde selvstændigt på at fremme det salmehistoriske arbejde. Dette vil ske ved samtale, møder og udgivelser, både digitalt og i papirform.


I centrum for arbejdet vil være et tilbagevendende Hymnologisk sommermøde.


Der er nedsat en styregruppe, bestående af Morten Skovstged (formand), Peter Albek Noer, Mads Djernes og Uffe Holmsgaard Eriksen, som skal søge at samle enderne for netværkets aktiviteter og 'medlemmer'.


'Medlem' er man - som det gælder for Syng Nyt - når man står på vores mailingliste, så man kan få besked om arrangementer og udgivelser og i øvrigt kan bidrage til samtalen og arbejdet i det hele taget. Det koster intet at være medlem.


Vi ser frem til arbejdet med salmehistorien i bredeste forstand og på adskillige platforme.


Enhver, der er interesseret i at stå på vores mailingliste, er velkommen til at sende en mail til formanden, Morten Skovsted på mail@salmer.dk